2020

უნისონი უზრუნველყოფს პანდემიის შედეგად დამდგარი გამოწვევის ეფექტურად მართვას, ყველა სერვისის დისტანციურ მიწოდებას