გთავაზობთ ფინანსური რისკების დაზღვევას და საგარანტიო უზრუნველყოფას:

პროდუქტის პირობები: ფინანსური რისკების დაზღვევა ან საბანკო გარანტია გულისხმობს მესამე მხარისადმი ფინანსური ვალდებულების შეუსრულებლობის დაზღვევას ან საგარანტიო უზრუნველყოფას.

პროდუქტი:

  • გარანტია საბაჟოსთვის
  • სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია
  • ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია
  • წინასწარი ანგარიშსწორების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (საავანსო გარანტია)
  • გარანტია შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდზე – 12 თვე
  • ხარისხის გარანტია
  • საუბარია ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა სახის საბანკო გარანტიაზე, შესაბამისი პირობებით, სადაც ბენეფიციარს წარმოადგენს საბანკო დაწესებულება.

კლიენტის ინტერესებზე მორგებული მოთხოვნები – ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენს ინდივიდუალურ მოთხოვნებს და გთავაზობთ თქვენზე მორგებულ, კომფორტულ მომსახურებას.

საბანკო გარანტიის გაცემის უსწრაფესი პროცედურა – ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს დროს და გთავაზობთ კომფორტულ მომსახურებას უსწრაფეს დროში.

ზარალის ოპერატიული რეგულირება – უნისონის გუნდი მზად არის სწრაფად და მარტივად დაგირეგულიროთ ზარალი. მაღალი კლასის გადაზღვევის ინსტრუმენტი კომპანიას საშუალებას აძლევს ხარისხიანი მომსახურება გაუწიოს მომხმარებელს.