საქართველოში პირველად უნისონი გთავაზობთ კიბერ დაზღვევის თანამედროვე პროდუქტის, რომელიც სრულად პასუხობს კიბერ უსაფრთხოების გამოწვევებს და გამყარებულია ევროპის A კლასის გადამზღვევი კომპანიების მიერ.

სადაზღვევო დაფარვის სფეროები:

  • პერსონალურ და კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე პასუხისმგებლობა
  • კიბერ შეტევის შედეგად დამდგარი რეპუტაციული ზიანი
  • კიბერ შეტევის შედეგად დამდგარი დავების შედეგად გამოწვეული იურიდიული ხარჯები და სახდელები
  • რეგულატორის მიერ დაკისრებული ჯარიმები, რაც გამოწვეულია დაზღეულის მხრიდან პერსონალური/კონფიდენციალური ინფორმაციის უნებლიე გაცემით კიბერ შეტევის შედეგად
  • პასუხისმგებლობა მესამე მხარის წინაშე მულტიმედიურ აქტივებზე
  • ქსელის მუშაობის უწყვეტობა

კიბერ დაზღვევა ფარავს ჩამოთვლილ სფეროებს წინასწარ განსაზღვრული ლიმიტისა და ფრანშიზის პირობებში.

სწრაფი რეაგირება – ჩვენ ვუზრუნველყოფთ შემთხვევის დროულ და ეფექტურ დარეგულირებას.

კომპლექსური დაფარვა – დაზღვევა ფარავს კიბერ შეტევის შედეგად შელახული იმიჯისა და სხვა მრავალ, დაკავშირებულ ხარჯს.

ძლიერი პარტნიორები – კიბერ დაზღვევის პოლისი გამყარებულია ევროპის A კლასის გადამზღვევი კომპანიებით.