2021

უნისონი გადადის ციფრული ტრანსფორმაციის მეორე ეტაპზე, რომლის დასრულებაც იგეგმება 2022 წლის დასაწყისში და რის შემდეგაც  ასრულებს სხვადასხვა ბიზნეს პროცესების სრული გაციფრულების  მნიშვნელოვან ფაზას.