2019

უნისონი ანაზღაურებს, აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით, ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ზარალს 73 მლნ. აშშ. დოლარის ოდენობით.