2017

უნისონი აზღვევს ქვეყნის მასშტაბით უმსხვილეს ინდუსტრიულ ჯგუფს „ჯორჯიან მანგანეზს“