2012

უნისონი იღებს აკრედიტაციას აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ და ინიშნება ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის ექსკლუზიურ მზღვეველად.