2011 უნისონის დაარსება

საერთაშორისო გადამზღვევ კომპანიებთან ურთიერთობამ,  საშუალება მოგვცა პირველივე დღიდან წარმოგვედგინა პროდუქციის მრავალფეროვანი  სპექტრი.