მომხმარებლის ხმა

პასუხის წერილი

გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს შესახებ. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ თქვენს მაქსიმალურ კმაყოფილებაზე და მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენგანის უკუკავშირი. პრეტენზიის მიღებიდან არაუმეტეს 3 სამუშაო დღეში, მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენს შეტყობინებაზე პასუხისმგებელი პირისა და დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ. 12 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებთ ამომწურავ პასუხს თქვენს პრეტენზიაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ზემოხსენებულ ვადაში ვერ ვახერხებთ ამომწურავი პასუხის მოწოდებას, გატყობინებთ მიზეზს და მაქსიმალურ ვადას.

ნებისმიერი უკმაყოფილება, რომელიც მომხმარებელმა დააფიქსირა რეგულირდება სპეციალური პრეტენზიის მართვის პროცედურის შესაბამისად.

ამ პროცედურის ნახვა შეგიძლიათ ბმულზე.

პრეტენზიის ფორმა იხილეთ ბმულზე.