#

სქორი

“სქორი” – ჯგუფი ორგანიზებულია ორი ძირითადი კომპანიების ირგვლივ, - “სკორ გლობალ P&ჩ” (საკუთრებისა და უბედური შემთხვევების გადაზღვევა) და “სქორ გლობალ ლაიფი” (სიცოცხლის გადაზღვევა); და, დამატებით, აქტივების მართვის ბიზნესის და “სქორ გლობალ ინვესტმენტ”-ის ირგვლივ.
“სქორ გლობალ P&ჩ”-ის აქვს ძლიერი თანდასწრება ევროპულ ბაზარზე და კარგი პოზიციები უკავია ლათინურ ამერიკაში, აზიაში და ახლო აღმოსავლეთში. ამერიკის კონტინენტზე “სქორი” აწარმოებს მისი არა-სიცოცხლის დაზღვევისგან მიღებული შემოსავლების მეხუთედს. “სქორ გლობალ P&ჩ” აწარმოებს საქმიან ურთიერთობას სახელშეკრულებო ბიზნესში ჩართულ 1500 კლიენტთან და 1400 მსხვილ კორპორატიულ კლიენტთან. კომპანია მართავს, როგორც განვითარებული და განვითარებადი ბაზრების, ასევე უფრო მომწიფებული ბაზრების მქონე დივერსიფიცირებულ პორტფოლიოს.
“სქორ გლობალ ლაიფი”-ს აქვს ძლიერი თანდასწრება ევროპის ტრადიციულ ბაზარზე, და წარმოადგენს ევროპაში სადაზღვევო შენატანის ორ მესამედს.  “სქორ გლობალ ლაიფ”-ი აერთიანებს 1900 კლიენტს. მისი ბიზნესის 75%-ზე მეტი კონცენტრირებულია ტრადიციულ სიკვდილიანობისა და ფინანსურ ბიზნესში.