კონსტრუქციული ელემენტების, რემონტის, ავეჯის და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დაზღვევა.

 

სადაზღვევო რისკები:

 

 •  ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, საჰაერო ობიექტების ან მათი ნაწილების დაცემა;
 • შტორმი, გრიგალი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, სეტყვა, გრუნტის დაჯდომა, მეწყერი,ზვავი,თოვლის ჩამოწოლა, მიწისძვრა;
 • წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემებიდან გამონადენი წყლით დაზიანება, წყლის  ამოხეთქვა ან გამოჟონვა მილებიდან;
 • მეზობლის ბინიდან წლის ჩამოსვლა;
 • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მესამე პირების მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.

 

სადაზღვევო თანხა:  

 

 1. 1 კვმ - 300 ლარი რემონტი და 10’000 ლარი ავეჯი და ტექნიკა;
 2. 1 კვმ - 450 ლარი რემონტი და 20’000 ლარი ავეჯი და ტექნიკა;
 3. 1 კვმ - 600 ლარი რემონტი და 30’000 ლარი ავეჯი და ტექნიკა.

 

სადაზღვევო ტარიფი:  

 

 1.  1 კვმ - 300 ლარი რემონტი და 10’000 ლარი ავეჯი და ტექნიკა / 1 კვმ  -  1.5 ლარი
 2. 1 კვმ - 450 ლარი რემონტი და 20’000 ლარი ავეჯი და ტექნიკა /1 კვმ - 1.8 ლარი
 3. 1 კვმ - 600 ლარი რემონტი და 30’000 ლარი ავეჯი და ტექნიკა/1 კვმ - 2.0 ლარი

 

ფრანშიზა: 

 

 •  კონსტრუქციული ელემენტებისათვის სადაზღვევო თანხის 5 %;
 • რემონტი, შიგთავსი 150 ლარი.

 

სადაზღვევო პერიოდი: 1 წელი.

 

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა:

 

 • ლიმიტი 5000 ლარი - 40 ლარი
 • ლიმიტი 10000 ლარი - 60 ლარი
 • ლიმიტი 20000 ლარი - 100 ლარი

 

ფრანშიზა:  ზიანის ოდენობის 5%, მინიმუმ 300 ლარი

policy form

სამოგზაურო დაზღვევა

აირჩიეთ სადაზღვევო პერიოდი

დაზღვეული დღეების რაოდენობა

სადაზღვევო ტარიფი ერთი დაზღვეული დღისათვის

სულ სადაზღვევო პრემია, სადაზღვევო პერიოდის მხიედვით

policy form

ქონების დაზღვევა

დაზღვევის ტიპი

აშენების წელი

დაზღვეული რისკები

ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, საჰაერო ობიექტების ან მათი ნაწილების დაცემა;
შტორმი, გრიგალი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, სეტყვა, გრუნტის დაჯდომა, მეწყერი,ზვავი,თოვლის ჩამოწოლა, მიწისძვრა;
წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემებიდან გამონადენი წყლით დაზიანება, წყლის ამოხეთქვა ან გამოჟონვა მილებიდან;
მეზობლის ბინიდან წლის ჩამოსვლა;
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მესამე პირების მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.

სადაზღვევო თანხა

* 1 კვ 500- 800 აშშ დოლარამდე

სრული ღირებულება:

ფრანშიზა

სადაზღვევო პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

წლიური სადაზღვევო პრემია
ჯამური პრემია
policy form

ავტო დაზღვევის

დაზღვევის პროდუქტი

შენიშვნა:1990-დან 1999-მდე წლებში გამოშვებული მანქანები უნდა დააზღვიოთ ავტო რეტრო დაზღვევის პროდუქტით.

სადაზღვევო თანხა (USD)

ფრანშიზა

პრემიის გადახდის ჯერადობა

წლიური ტარიფი

პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მძღოლისა და მგზავრის უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

წლიური პრემია

წლიური გადასახდელი პრემია