Страхование путешествий

Страхование путешествий2023-11-03T18:00:22+04:00

Страхование для въезжающих в страну

Продукт «Travel IN» покрывает возмещение ущерба, нанесенного здоровью и/или жизни застрахованного лица в результате непредвиденных случаях во время путешествия по Грузии.

Возмещение покрывает стоимость экстренных медицинских услуг, включая стоимость лечения от COVID 19*

* Покрытие услуг, связанных с COVID 19, действительно только в том случае, если в полисе отмечены соответствующие поля услуг, связанных с COVID 19.

Продукт «Travel OUT» покрывает возмещение ущерба здоровью и/или жизни застрахованного лица в результате непредвиденных случаях во время путешествия за границу.

Застрахуйте свое путешествие с Unison и получите самый надежный и доступный сервис по всему миру!
Страховой полис Unison действителен для любого посольства и подходит для любого пересечения границы!
Europe Assistance — партнерская международная организация Унисон в направлении медицинской помощи, предлагает самые качественные многогранные услуги:
— 24/7 — Неотложная медицинская помощь
— Репатриация
— круглосуточная горячая линия
Возмещение покрывает стоимость экстренных медицинских услуг, включая стоимость лечения от COVID 19

* Покрытие услуг, связанных с COVID 19, действительно только в том случае, если в полисе отмечены соответствующие поля услуг, связанных с COVID 19.
При покупке страховки вы можете выбрать желаемую страну путешествия, валюту, франшизу.
Вы также можете приобрести дополнительные покрытия, такие как:
• Страхование багажа
• Страхование запланированного перелета

Преимущества / предложения

Часто задаваемые вопросы

ჩვენი ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით, ავტომანქანის დაზღვევის შესაძენად საჭიროა მხოლოდ თქვენი ავტომობილის ფოტოსურათები. სხვა ყველა დოკუმენტის მოძიებას, კომპანია თავად უზრუნველყოფს.

ავტოსაგზაოშემთხვევის დროს, ვრეკავთ უნისონის ცხელი ხაზის ნომერზე : 0322991991 და საპატრულო პოლიციაში ვაფიქსირებთ შემთხვევას.

მესამე პირია ნებისმიერი ის პირი, რომელიც არ არის მზღვეველი ან დამზღვევი და არ მონაწილეობს მზღვეველსა და დამზღვევს შორის წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობაში. ამ განმარტების თანახმად, მესამე პირად ვერ ჩაითვლება უფლებამოსილი მძღოლი, დაზღვეული მანქანის მგზავრები.

მზღვეველი არ ანაზღაურებს პატრულის ჯარიმის თანხას. ანაზღაურებას ექვემდებარება, მხოლოდ ზარალის ოდენობა.

გამომუშავებული სადაზღვევო პრემია — სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში კონკრეტული თარიღისთვის სადაზღვევო პერიოდის დასაწყისიდან ასეთ თარიღამდე განვლილი დროის მონაკვეთის პროპორციული პრემიის ოდენობა.

მაგალითად: დავუშვათ თქვენს მიერ გადახდილი წლიური პრემია უდრის 400$-ს. დაზღვევიდან მე-6 თვეს გადაწყვიტეთ გაგეუქმებინათ სადაზღვევო ხელშეკრულება. ასეთ შემთხვევაში, გამოდის რომ 6 თვის მანძილზე თქვენი დაზღვევა იყო ძალაში და საჭიროების შემთხვევაში მზღვეველი აგინაზღაურებდათ ზარალს, შესაბამისად 6 თვის პროპორციული პრემია (200$-ის ოდენობით) არის გამომუშავებული პრემია.

უნისონის პლატფორმიდან, ონლაინ შეძენილ ყველა პროდუქტზე (გარდა სამოგზაურო დაზღვევისა), შეგიძლიათ სადაზღვევო პრემიის ყოველთვიურად დაფარვა.

ფრანშიზა არის თანხის ის ოდენობა, რომელსაც მზღვეველი არ ანაზღაურებს.

  • უპირობო ფრანშიზა — თანხა, რომელიც აკლდება სადაზღვევო ანაზღაურებას თითოეული სადაზღვევო შემთხვევის დროს. მზღვეველი არ გასცემს სადაზღვევო ანაზღაურებას თუ ზიანი ფრანშიზის ოდენობაზე ნაკლებია;
  • პირობითი ფრანშიზა — თანხა, რომლის ფარგლებშიც დამდგარი ზიანი თითოეული სადაზღვევო შემთხვევის დროს არ ანაზღაურდება, თუმცა, თუ ზიანმა გადააჭარბა პირობითი ფრანშიზის ოდენობას, მზღვეველი სადაზღვევო ანაზღაურებას გასცემს სრულად.
  1. ავტოსატრანსპორტო საშუალების გამოშვების წელი უნდა აღემატებოდეს 2002 წელს.
  2. დაზღვევის მომენტისათვის ავტოსატრანსპორტო საშუალების საბაზრო ღირებულება უნდა აღემატებოდეს 3000 აშშ დოლარს.

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, თუ აღმოჩნდება, რომ  სატრანსპორტო საშუალება დაზღვეულია საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად, მაშინ ზარალი აგინაზღაურდებათ იმ პროპორციით, რა პროპორციაც არსებობს სადაზღვევო თანხასა და საბაზრო ღირებულებას შორის.

მაგ: 10 000$ ღირებულების მანქანა დაზღვეულია 5 000$-ად (ანუ, საბაზრო ღირებულების 50%). თუკი ზარალი დადგება 2 000$-ის ოდენობით, მაშინ ანაზღაურდება 1 000$ (2 000$-ის 50%) და თუ დამზღვევს აქვს შეძენილი ფრანშიზიანი პროდუქტი, ასანაზღაურებელ თანხას ასევე დააკლდება ფრანშიზის ოდენობაც.

Go to Top


sbobetmobile

sbobet88

Mix Parlay

Sbobet

parlay kalah 1

Parlay

Sbobet login

Situs Judi Bola

https://spbosport855.com/

Sbobet88

https://creditoperations.rogers.com/

https://media.lfp.fr/

sbobet wap

ft95

parlay bola

situs parlay


sbobet88

Parlay

parlay855

Judi Bola Online24jam Terpercaya

https://appmc.keto-mojo.com/

Situs Parlay

https://dev1-journey-engine.lv.com/

sbobet

bola online

Sbobetmobile

Mix Parlay

judi bola

https://107.152.47.146/

https://dam-api.wedi.de/

https://bi.plainconcepts.com/

https://parlay855.utmsiri.ac.cd/

https://teste.sisouvidor.servidor.gov.br/

https://remote.veyo.com/

https://screener.imaginelearning.com/

parlay

SPBOSPORT855 SPBO

Maxbet855

sbobet login

asianbookie

https://starwars.madametussauds.com/

sbobet login

sbobet

https://escones.web.uah.es/sbobet-mobile/https://store-finance.opel.es/judi bola onlinebandar judi bolasitus parlaysitus parlayhttps://vip.ana.co.jp/mix-parlay/https://vip.ana.co.jp/okestream/https://origin.campaigndev.goddardschool.com/https://dev.iode.org/daftar-situs-agen-judi-bola-parlay-terpercaya/sbobet mobile

sbobet login

https://mscom.interana.com/

http://eus2-li-prod-vector-se1-vectorprodmedia15-use2.licdn.com/akun pro malaysia


akun pro jepang


slot dana tanpa potongan

link server internasional


https://live.jayman.com/

slot luar negeri


https://www2.servicos.gov.br/


RUANGQQSLOT


Slot Dana


slot demo megaways

sbobet