უნისონი უცხოელი და მოქალაქეობის არმქონე სტუდენტებს სთავაზობს საქართველოში ყოფნის პერიოდზე ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევას, რომელიც სავალდებულო წესით მოითხოვება საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 სექტემბრის N 572 დადგენილების თანახმად. აღნიშნული დაზღვევა ითვალისწინებს სადაზღვევო პოლისის მოქმედების განმავლობაში უეცარი ავადმყოფობით ან უბედური შემთხვევით გამოწვეული სამედიცინო მომსახურებისა და რეპატრიაციის ხარჯების ანაზღაურებას.

დაზღვევის პირობების სანახავად ეწვიეთ ბმულს.