სიცოცხლის დაზღვევის დაფარვა ითვალისწინებს ფიქსირებული ანაზღაურების გაცემას დაზღვეული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში.

კორპორატიული უბედური შემთხვევებისგან დაზღვევა ითვალისწინებს სამსხურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დამდგარი უბედური შემთხვევებისას ანაზღაურების გაცემას წინასწარ გაცემული ლიმიტის ფარგლებში.

შენიშვნა: უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა სავალდებულოა მძიმე და საშიშპირობებიანი სამუშაოზე დასაქმებულთათვის. კანონი ამგვარ შემთხვევებში დამსაქმებლისგან მოითხოვს დასაქმებულების დაზღვევით უზრუნველყოფას საკუთარი ხარჯებით. 

უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა ფარავს:

    • დაზღვეულის გარდაცვალება
    • დაზღეულის შრომისუუნარობა
    • დაზღვეულის მოცდენა სამსახურიდან მიღებული ტრავმის შედეგად.

სწრაფი რეაგირება

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ შემთხვევის დროულ და ეფექტურ დარეგულირებას.

თქვენზე მორგებული პირობები

ჩვენი შეთავაზება მოქნილია, თქვენი საჭოროებების გათვალისწინებით.

გამოცდილი მზღვეველი

ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება ჩვენი მომსახურების უმაღლესი ხარისხის გარანტია.

დაზღვევის პირობების სანახავად ეწვიეთ ბმულს.