სამუშაო პროცესში ან სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით მომხდარი შემთხვევა, რომელსაც შედეგად მოჰყვა: დასაქმებულის ჯანმრთელობის დაზიანება; შრომისუნარიანობის შეზღუდვა ან დაკარგვა; გარდაცვალება ან მისი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება;

პირობები რეგულირდება შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონით.

დაზღვევის პირობების სანახავად ეწვიეთ ბმულს.