(მოიცავს სავალდებულო ხანძარსაწინააღმდეგო დაზღვევის პირობას)

პანდემიით გამოწვეული ფინანსური პრობლემების გათვალისწინებით, უნისონმა სპეციალურად სასტუმროების ბიზნეს სექტორისათვის შეიმუშავა ქონების დაზღვევის უნიკალური პირობები, რომელიც 2 წლიანი სადაზღვევო პოლისის  პირობებში, პრემიის გადახდის დაწყებას დაზღვევის მეორე წლიდან გულისხმობს და მომხმარებელს საშუალებას აძლევს თვითონ აირჩიონ საკუთარ  ბიზნეს-ინტერესებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი.

სასტუმროების დაზღვევის პაკეტი მოიცავს:

  • ქონების დაზღვევას ყველა რისკისაგან;
  • ასევე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას მე-3 პირის წინაშე, რომლის მიხედვითაც სადაზღვევო დაცვა ვრცელდება სასტუმროს ვიზიტორებზე და სტუმრებზე.