ჩვენ გთავაზობთ ბანკის წინაშე საკრედიტო ვალდებულების უზრუნველყოფად წარმოდგენილი ქონების დაზღვევას ყველაზე ხელსაყრელი პირობებით, რა დროსაც მოსარგებლესთან ერთად სრულად იქნება დაცული  თქვენი ფინანსური ინტერესები, რომელიც დაკავშირებულია უზრუნველყოფის საგნის დაზიანებასთან, ან განადგურებასთან.

  • ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში უნისონი დამატებით დააზღვევს თქვენს სიცოცხლეს კრედიტით სარგებლობის მთელს პერიოდზე.