პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
აღწერა
დაზღვევა ფარავს დამზღვევის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ პროფესიული საქმიანობის  განხორციელების შედეგად განზრახვის გარეშე დაშვებული შეცდომების შედეგად მესამე პირების მიმართ დამდგარ ზიანს.
 

აღნიშნული დაზღვევით შესაძლოა დაიფაროს შემდეგი პროფესიის მქონე პირთა პასუხისმგებლობა:

 

  • იურისტები
  • აუდიტორული საქმიანობა
  • არქიტექტორები   
  • ექიმები და სხვები
კლიენტის ინტერესებზე მორგებული მოთხოვნები
ჩვენ ვითვალისწინებთ მომხმარებლის ინდივიდუალურ მოთხოვნებს და ვთავაზობთ მათზე მორგებულ კომფორტულ პირობებს.
მუდმივად განახლებადი ფასდაკლებები
თქვენი კმაყოფილება ჩვენი პრიორიტეტია და გთავაზობთ საინტერესო ფასდაკლებებს პარტნიორ კომპანიებში.
ზარალის უსწრაფესი რეგულირება
ჩვენ ვაფასებთ თქვენს დროს და გთავაზობთ სწრაფ, ხარისხიან და მოქნილ მომსახურებას.
;