ტვირთები
აღწერა
ტვირთების დაზღვევით იფარება ტვირთის დაზიანებით ან განადგურებით დაზღვეულისთვის დამდგარი ფინანსური ზიანი. შესაძლებელია დაიზღვევეს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო გადაზიდვები. ასევე, გაყინული ტვირთი. 
 
დაზღვევით იფარება შემდეგი რისკები:
 
  • ხანძრის ან აფეთქების;
  • ხომალდის მეჩეჩზე შეჯდომის, ფსკერზე დაჯდომის, გადაბრუნების ან ჩაძირვის;
  • სახმელეთო ტრანსპორტის გადაბრუნების ან განადგურების;
  • სატრანსპორტო საშუალების წყლის გარდა სხვა გარე საგნებთან შეჯახების ან კონტაქტის;
  • ტვირთის გადმოტვირთვისა საავარიო გაჩერების პორტში;
  • საერთო ავარიის;
  • დაზღვეული ტვირთის ბორტის გარეთ გადავარდნის ან წყლის ძალით გადაგდების;
  • სატრანსპორტო საშუალებაში ან ტრანსპორტირების პროცესში შენახვისას ზღვის, ტბის, მდინარის წყლის შეღწევის.
ხელმისაწვდომი ტარიფიკაცია
ჩვენთვის თქვენი რესურსების დაზოგვა მნიშვნელოვანია და გთავაზობთ ხელმისაწვდომ ფასებს, სულ რაღაც 9 ლარიდან.
თქვენზე მორგებული შემოთავაზება
ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენს ინდივიდუალურ მოთხოვნებს და გთავაზობთ თქვენზე მორგებულ კომფორტულ პირობებს.
მუდმივად განახლებადი ფასდაკლებები
თქვენი კმაყოფილება ჩვენი პრიორიტეტია და გთავაზობთ საინტერესო ფასდაკლებებს პარტნიორ კომპანიებში.
;