პრეტენზიის წარდგენის ფორმა

სახელი

გვარი

პირადი ნომერი

პოლისის ნომერი

ტელეფონი

ელ.ფოსტა

მისამართი

პასუხის წერილი

            

აღწერეთ თქვენი პრეტენზიის შინაარსი