322 991 991

კონტაქტი აგენტთან
ქონება
აღწერა

დაიცავით თავი, კომპანიის ქონების დაზიანებით გამოწვეული ფინანსური ზარალისგან, უნისონის ქონების დაზღვევის დახმარებით. ქონების დაზღვევა უზრუნველყოფს რისკის მინიმალიზებასა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისას, ფინანსური ზარალის თავიდან აცილებას.

 

თქვენ შეგიძლიათ დააზღვიოთ:

 • შენობა-ნაგებობები
 • ცალკეული ფართი შენობაში
 • კაბინეტები და ოფისები
 • საამქროს ლაბორატორიები
 • საწყობები და საცავები
 • სისტემები
 • პროდუქცია/საქონელი/მარაგები
 • მანქანა-დანადგარები
 • აპარატები
 • ჩარხები
 • ავეჯი/ინვენტარი
 • ორგტექნიკა
 • საყოფაცხოვრებო ელექტრო-მოწყობილობები
 • ფიქსირებული მინები

 

სადაზღვევო რისკები

 • კატეგორია A. ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, მფრინავი ობიექტების ან მათი ნაწილების დაცემა.
 • კატეგორია B. შტორმი, გრიგალი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, სეტყვა, გრუნტის დაჯდომა, მეწყერი, ზვავი, თოვლის ჩამოშლა.
 • კატეგორია C. წყალგაყვანილობის სისტემიდან გამონადენი წყლით დაზიანება, წყლის ან ნავთობის ამოხეთქვა ან გამოჟონვა ტანკერებიდან ან მილებიდან.
 • კატეგორია D. მესამე პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა.
 • კატეგორია E. სატრანსპორტო საშუალებათა შეჯახება, ფიქსირებული მინის დაზიანება. მიწისძვრა და მიწისქვეშა ცეცხლის მოქმედება.

 

დამატებით გთავაზობთ:

ბიზნესის უწყვეტობის დაზღვევას, რაც ითვალისწინებს იმ დაკარგული მოგების ანაზღაურებას, რომელიც კომპანიას შესაძლოა მიადგეს დაზღვეული რისკების შედეგად ქონების დაზიანებისაგან.

ზარალის უსწრაფესი რეგულირება
ჩვენ ვაფასებთ თქვენს დროს და გთავაზობთ სწრაფ, ხარისხიან და მოქნილ მომსახურებას. .
A კლასის გადაზღვევა!
ჩვენი პორთფელის რიკები გადაზღვეულია მსოფლიოს საუკეთესო გადამზღვეველ კომპანიებთან.
თქვენზე მორგებული პირობები
ჩვენი შემოთავაზება თქვენი ბიზნესის საჭიროებაზე იქნება მორგებული.
;