322 991 991

კონტაქტი აგენტთან
კიბერ
აღწერა
საქართველოში პირველად უნისონი გთავაზობთ კიბერ დაზღვევის თანამედროვე პროდუქტის, რომელიც სრულად პასუხობს კიბერ უსაფრთხოების გამოწვევებს და გამყარებულია ევროპის A კლასის გადამზღვევი კომპანიების მიერ. 


სადაზღვევო დაფარვის სფეროები:

  • პერსონალურ და კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე პასუხისმგებლობა
  • კიბერ შეტევის შედეგად დამდგარი რეპუტაციული ზიანი
  • კიბერ შეტევის შედეგად დამდგარი დავების შედეგად გამოწვეული იურიდიული ხარჯები და სახდელები
  • რეგულატორის მიერ დაკისრებული ჯარიმები, რაც გამოწვეულია დაზღეულის მხრიდან პერსონალური/კონფიდენციალური ინფორმაციის უნებლიე გაცემით კიბერ შეტევის შედეგად
  • პასუხისმგებლობა მესამე მხარის წინაშე მულტიმედიურ აქტივებზე
  • ქსელის მუშაობის უწყვეტობა

კიბერ დაზღვევა ფარავს ჩამოთვლილ სფეროებს წინასწარ განსაზღვრული ლიმიტისა და ფრანშიზის პირობებში. 

სწრაფი რეაგირება
ჩვენ ვუზრუნველყოფთ შემთხვევის დროულ და ეფექტურ დარეგულირებას.
კომპლექსური დაფარვა
დაზღვევა ფარავს კიბერ შეტევის შედეგად შელახული იმიჯისა და სხვა მრავალ, დაკავშირებულ ხარჯს.
ძლიერი პარტნიორები
კიბერ დაზღვევის პოლისი გამყარებულია ევროპის A კლასის გადამზღვევი კომპანიებით.
;