მიღებული მომსახურებით უკმაყოფილების დასაფიქსირებლად უნისონის დაზღვეულებს შეუძლიათ გამოიყენონ კომუნიკაციის ელექტრონული ფორმა შემდეგ შემთხვევებში:

• თუ მიგაჩნიათ, რომ უნისონმა არასწორად გითხრათ უარი ზარალის ანაზღაურებაზე, გთხოვთ, შეავსოთ პრეტენზიის ფორმა ანაზღაურებაზე უარის წერილის მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. თქვენი წერილის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება მოხდება საჩივრის წერილის გამოგზავნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, ხოლო მიღებული გადაწყვეტილება გეცნობებათ 2 სამუშაო დღის ვადაში. ამ პერიოდის განმავლობაში უნისონის მომხმარებელთან ურთიერთობის გუნდი იქნება თქვენთან კონტაქტზე, საკითხის უკეთ შესწავლისა და დარეგულრიების მიზნით.

• თუ უნისონის სერვისის მიღებისას შეგექმნათ უხერხულობა და გსურთ უკმაყოფილების დაფიქსირება, გთხოვთ, შეავსოთ პრეტენზიის ფორმა. ჩვენი წარმომადგენელი 24 საათში დაგიკავშირდებათ, საკითხის უკეთ შესწავლისა და პრობლემის მოგვარების მიზნით.

თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია!
contanct form

*ყველა ველი სავალდებულოა