• მაღალრეიტინგული გადამზღვეველი კომპანიები
  • კორპორატიული კლიენტების ფართო სპექტრი
  • დაზღვევის გამარტივებული პროცედურა და მინიმალური ბიუროკრატია
  • კონკურენტუნარიანი ტარიფიკაცია და დაბალი ფრანშიზები
  • დაზღვევის პირობებში, არანაზღაურებადი შემთხვევების მინიმალური გამონაკლისები და მათი დეტალური აღწერილობა
  • სადაზღვევო შემთხვევის (ზარალის დარეგულირების) უმოკლესი ვადები
  • სადაზღვევო ანაზღაურების მიღების სიმარტივე
  • მომხმარებლის კმაყოფილების ხარისხზე მაქსიმალური ორიენტირებულობა
  • გუნდის პროფესიონალიზმი და მრავალწლიანი გამოცდილება
  • უნისონი ორიენტირებულია  გრძელვადიანი სადაზღვევო ურთიერთობების დამყარებაზე, რომლის დროსაც ვითვალისიწნებთ რა, კლიენტის მიერ ჩვენდამი გამოხატულ ნდობას, გთავაზობთ მნიშვნელოვან ფასდაკლებას ნებისმიერ პროდუქტზე