#

ჰანოვერ რე

“ჰანოვერ რე” არის მსოფლიოში მესამე უმსხვილესი გადამზღვეველი, რომელიც აწარმოებს არასიცოცხლის, სიციცხლისა და ჯანმრთელობის გადაზღვევასთან დაკავშირებულ  გარიგებებს და აქვს საქმიანი ურთიერთობები 150-ზე მეტ ქვეყნებში მოქმედ 5000-ზე მეტ სადაზღვევო კომპანიებთან. მისი გლობალური ქსელი შედგება 100-ზე მეტ შვილობილი კომპანიების, ფილიალებისა და წარმომადგენლობითი ოფისებისგან ხუთივე კონტინენტზე, პერსონალის მთლიანი რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 2,200 ადამიანს. “ჰანოვერ რე” ცდილობს გააფართოვოს საკუთარი პოზიცია საერთაშორისო გადამზღვევლების მარკეტში, როგორც საშუალოზე მაღალი მოგების (შემოსავლების) მქონე მოწინავე, ოპტიმალურად განსხვავებული გადამზღვეველი ჯგუფი.