#

პოლონური გადამზღვეველი კომპანია

“პოლონური გადამზღვეველი კომპანია” – პოლონეთში ფინანსური მომსახურეობის უმსხვილესი ექსპორტიორია. კომპანია საქმიანობას აწარმოებს 40 ბაზარზე, სადაც ჰყავს 200-ზე მეტი კლიენტი. კომპანია აწარმოებს საქმიანობას სადაზღვევო მარკეტზე 1996 წლის ივნისიდან. “პოლონური გადამზღვეველი კომპანია” ერთადერთი კომპანიაა პოლონეთში, რომელიც სპეციალიზირდება უშუალოდ გადაზღვევის ბიზნესში და არა მარტო ავსებს თავისუფალ ადგილს პოლონურ სადაზღვევო მარკეტში, არამედ წარმატებით ხელს უწყობს ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის სადაზღვევო მარკეტების განვითარებას.