#

ტრანსატლანტიკური ჰოლდინგი

“ტრანსატლანტიკური ჰოლდინგი” (THR) არის მოწინავე საერთაშორისო საგადამზღვეო ორგანიზაცია, ნიუ-იორკში მდებარე სათაო ოფისით და მთელ მსოფლიოში საქმიანობით. TRH-ს შვილობილი კომპანიები, “ტრანსატლანტიკური გადაზღვევის კომპანია” (TRC), “ტრანს რე ცურიხიხ გადაზღვევის კომპანია” (TRZ) და “პუტნამის გადაზღვევის კომპანია” (Putnam) სთავაზობენ გადაზღვევას როგორც სახელშეკრულებო, ასევე არასისტემატიურ საფუძველზე, ქონებრივი და შემთხვევების პროდუქციის სრული ასორტიმენტის მიხედვით პროგრამების დაგეგმვით, ფორმალური დოკუმენტების რისკის ხაზგასმით (გამოყოფით)