ნებისმიერმა ხელმძღვანელმა კარგად იცის, თუ რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს, როგორც მძღოლი, ასევე კომპანიის კუთვნილი ავტომობილი და რა ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული შესაძლო რისკების დადგომა. გაუფრთხილდით კომპანიის კუთვნილ ქონებას და პროფესიონალ კადრს! სადაზღვევო კომპანია "უნისონი" გთავაზობთ ავტოდაზღვევას:

დაზღვევის ობიექტი: კომპანიის კანონიერ საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება.
 

სადაზღვევო რისკები: 

  • ავტოტრანსპორტის ან მისი ცალკეული ნაწილის დაზიანება ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად;
  • მესამე პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება; ვანდალიზმი;
  • ხანძარი;აფეთქება;მეხის დაცემა;
  • სხვადასხვა საგნის დაცემა;
  • სტიქიური უბედურებები;
  • ავტოტრანსპორტის ქურდობა-ძარცვა-ყაჩაღობა;
  • დაზღვეულის რისკების შედეგად სრული განადგურება;

დამატებით გთავაზობთ: ავტოტრანსპორტით სარგებლობისას წარმოშობილი მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევას, თქვენთვის სასურველი ლიმიტით.

ასევე, თქვენთვის მისაღები ლიმიტის ფარგლებში შეგიძლიათ დააზღვიოთ მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევის შედეგად წარმოქმნილი რისკი. 

policy form

სამოგზაურო დაზღვევა

აირჩიეთ სადაზღვევო პერიოდი

დაზღვეული დღეების რაოდენობა

სადაზღვევო ტარიფი ერთი დაზღვეული დღისათვის

სულ სადაზღვევო პრემია, სადაზღვევო პერიოდის მხიედვით

policy form

ქონების დაზღვევა

დაზღვევის ტიპი

აშენების წელი

დაზღვეული რისკები

ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, საჰაერო ობიექტების ან მათი ნაწილების დაცემა;
შტორმი, გრიგალი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, სეტყვა, გრუნტის დაჯდომა, მეწყერი,ზვავი,თოვლის ჩამოწოლა, მიწისძვრა;
წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემებიდან გამონადენი წყლით დაზიანება, წყლის ამოხეთქვა ან გამოჟონვა მილებიდან;
მეზობლის ბინიდან წლის ჩამოსვლა;
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მესამე პირების მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.

სადაზღვევო თანხა

* 1 კვ 500- 800 აშშ დოლარამდე

სრული ღირებულება:

ფრანშიზა

სადაზღვევო პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

წლიური სადაზღვევო პრემია
ჯამური პრემია
policy form

ავტო დაზღვევის

დაზღვევის პროდუქტი

შენიშვნა:1990-დან 1999-მდე წლებში გამოშვებული მანქანები უნდა დააზღვიოთ ავტო რეტრო დაზღვევის პროდუქტით.

სადაზღვევო თანხა (USD)

ფრანშიზა

პრემიის გადახდის ჯერადობა

წლიური ტარიფი

პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მძღოლისა და მგზავრის უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

წლიური პრემია

წლიური გადასახდელი პრემია