ახალი პროდუქტი დამწყები, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის!
მიმდინარე ეტაპზე ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც ხელს შეუწყობს, როგორც ახლადაწყებულ, ასევე მოქმედ მცირე და საშუალო კატეგორიის ბიზნესის განვითარებას.
პროდუქტის პირობები გულისხმობს, სადაზღვევო პოლისის შეძენას სიმბოლურად 1 ლარის ოდენობის თანხით, რომლის შემდგომ კორპორატიულ კლიენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ სადაზღვევო პრემიის გადახდის 6 თვემდე საშეღავათო პერიოდით.

ასევე იურიდიულ პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ განვადებით გადახდის განსაკუთრებული საშეღავათო პირობებით, რაც გულისხმობს, რომ 6 თვემდე საშეღავათო პერიოდის შემდეგ იქმნება კომპანიის შესაძლებლობებზე მაქსიმალურად მორგებული სადაზღვევო პრემიის გადახდის გეგმა, დამატებითი საპროცენტო გადასახადის გარეშე.

"სტარტაპ დაზღვევის" პროდუქტები:

  • ქონების დაზღვევა- ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დაზღვევის განხორციელება წარმოადგენს მეწარმის დამოუკიდებელ         ინტერესს, მიუხედავად იმისა ობიექტი არის თუ არა სესხთან ან ლიზინგთან დაკავშირებული.
  • ავტოტრანსპორტის დაზღვევა - ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დაზღვევის განხორციელება წარმოადგენს მეწარმის დამოუკიდებელ ინტერესს, მიუხედავად იმისა ობიექტი არის თუ არა სესხთან ან ლიზინგთან დაკავშირებული.
  • სამშენებლო–სამონტაჟო რისკების დაზღვევა - ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დაზღვევის განხორციელება წარმოადგენს მეწარმის დამოუკიდებელ ინტერესს,  და არის თუ არა მე–3 პირის მოთხოვნებთან დაკავშირებული.
  • ტვირთის დაზღვევა - რომლის უსაფრთხოდ მიღება და ან გაგზავნა კონკრეტული პირის (დამზღვევის ან მოსარგებლეს) ინტერესშია.

დამატებითი სარგებელი ლოიალური კორპორატიული პარტნიორებისთვის!

არსებული პროდუქტით მოსარგებლე ლოიალურ იურიდიულ პირებს სადაზღვევო კომპანია "უნისონი" სთავაზობს შემდგომ პრივილეგირებულ მომსახურებებს: სადაზღვევო პარტნიორობის ისტორიის შესაბამისად "უნისონი" გამარტივებული წესითა და ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე სთავაზობს სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო ტენდერებისთვის კანონით გათვალისწინებულ საბანკო გარანტიებს, (ფინანსური რისკების დაზღვევას) ხელსაყრელ ფასებსა და საუკეთესო პირობებში.

განსაკუთრებულ პირობებს სავალდებულო დაზღვევის დროს: ქონებისა და სხვა საჭირო სადაზღვევო მომსახურებას,  საბანკო საკრედიტო პროდუქტებით სარგებლობისთვის, შეთანხმებული გამონაკლისების გარეშე.

ტრანზაქციების გამარტივების, მაღალი ხარისხის სადაზღვევო მომსახურების და განსაკუთრებული პირობების მიღების მიზნად, "უნისონი" კორპორატიულ პარტნიორებს, სთავაზობს სადაზღვევო მომსახურების „პორტირებას“ კლიენტზე ინდივიდუალურად მორგებული განსაკუთრებული პირობებით.


 

policy form

სამოგზაურო დაზღვევა

აირჩიეთ სადაზღვევო პერიოდი

დაზღვეული დღეების რაოდენობა

სადაზღვევო ტარიფი ერთი დაზღვეული დღისათვის

სულ სადაზღვევო პრემია, სადაზღვევო პერიოდის მხიედვით

policy form

ქონების დაზღვევა

დაზღვევის ტიპი

აშენების წელი

დაზღვეული რისკები

ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, საჰაერო ობიექტების ან მათი ნაწილების დაცემა;
შტორმი, გრიგალი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, სეტყვა, გრუნტის დაჯდომა, მეწყერი,ზვავი,თოვლის ჩამოწოლა, მიწისძვრა;
წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემებიდან გამონადენი წყლით დაზიანება, წყლის ამოხეთქვა ან გამოჟონვა მილებიდან;
მეზობლის ბინიდან წლის ჩამოსვლა;
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მესამე პირების მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.

სადაზღვევო თანხა

* 1 კვ 500- 800 აშშ დოლარამდე

სრული ღირებულება:

ფრანშიზა

სადაზღვევო პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

წლიური სადაზღვევო პრემია
ჯამური პრემია
policy form

ავტო დაზღვევის

დაზღვევის პროდუქტი

შენიშვნა:1990-დან 1999-მდე წლებში გამოშვებული მანქანები უნდა დააზღვიოთ ავტო რეტრო დაზღვევის პროდუქტით.

სადაზღვევო თანხა (USD)

ფრანშიზა

პრემიის გადახდის ჯერადობა

წლიური ტარიფი

პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მძღოლისა და მგზავრის უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

წლიური პრემია

წლიური გადასახდელი პრემია