დღეს   კიბერ   რისკებისგან   არავინაა   დაცული,

მაგრამ   თქვენ   შეგიძლიათ   იყოთ   დაზღვეული  !


 უნისონის კიბერ რისკების დაზღვევა არის თანამედროვე რეალობაზე მორგებული პროდუქტი, რომელიც სრულად ითვალისწინებს კიბერ უსაფრთხოების გამოწვევებს და თანამედროვე კომპანიების წინაშე კიბერ შეტევის შედეგად დამდგარ შემდეგ რისკებს:


  •  პირადი ან კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვა ან გავრცელება
  • კომპანიის საკომუნიკაციო არხებით იმიჯის დამაზიანებელი ან დანაშაულებრივი კორესპონდენციის წარმოება
  • ბიზნესის ჩვეული ციკლის წყვეტა ან შეფერხება
  • მონაცემთა ბაზების მოპარვა, დაზიანება, წაშლა
  • კომპანიის იმიჯის შელახვა
  • კიბერ შანტაჟი და გამოძალვა

უნისონის კიბერ რისკების დაზღვევა გამყარებულია  A+  რეიტინგული გლობალური გადამზღვევი კომპანიებით.

policy form

სამოგზაურო დაზღვევა

აირჩიეთ სადაზღვევო პერიოდი

დაზღვეული დღეების რაოდენობა

სადაზღვევო ტარიფი ერთი დაზღვეული დღისათვის

სულ სადაზღვევო პრემია, სადაზღვევო პერიოდის მხიედვით

policy form

ქონების დაზღვევა

დაზღვევის ტიპი

აშენების წელი

დაზღვეული რისკები

ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, საჰაერო ობიექტების ან მათი ნაწილების დაცემა;
შტორმი, გრიგალი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, სეტყვა, გრუნტის დაჯდომა, მეწყერი,ზვავი,თოვლის ჩამოწოლა, მიწისძვრა;
წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემებიდან გამონადენი წყლით დაზიანება, წყლის ამოხეთქვა ან გამოჟონვა მილებიდან;
მეზობლის ბინიდან წლის ჩამოსვლა;
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მესამე პირების მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.

სადაზღვევო თანხა

* 1 კვ 500- 800 აშშ დოლარამდე

სრული ღირებულება:

ფრანშიზა

სადაზღვევო პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

წლიური სადაზღვევო პრემია
ჯამური პრემია
policy form

ავტო დაზღვევის

დაზღვევის პროდუქტი

შენიშვნა:1990-დან 1999-მდე წლებში გამოშვებული მანქანები უნდა დააზღვიოთ ავტო რეტრო დაზღვევის პროდუქტით.

სადაზღვევო თანხა (USD)

ფრანშიზა

პრემიის გადახდის ჯერადობა

წლიური ტარიფი

პრემია

მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მძღოლისა და მგზავრის უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

წლიური პრემია

წლიური გადასახდელი პრემია