ავტოდაზღვევის ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი

19.06.2013
პოტენციურ მომხმარებელთა ინტერესების კვლევამ თავისთავად გვიკარნახა ავტოდაზღვევის მრავალფეროვანი პროდუქტების შექმნის აუცილებლობა, რათა  ავტოდაზღვევის კონკრეტული პროდუქტის მიმართ დაკმაყოფილებულიყო ყველა ტიპის...