საქართველო, თბილისი გამრეკელის ქ. N19

ტელ.: (+995 32) 2 991 991
ფაქსი: (+995 32) 2 952 240
ელ. ფოსტა: unison@unison.ge

საქართველო, ფოთი, 4400, აღმაშენებელი N 50

ტელ.: (+995 32) 2 991 991
ფაქსი: (+995 32) 2 952 240

საქართველო, ბათუმი, 6010, მწვანე ქუჩა. #1

ტელ.: (+995 422) 22 89 91
ფაქსი: (+995 32) 2 952 240